Grafički dizajn

Godine rada u grafičkom dizajnu i pripremi za tisak rezultirale su izradom mnogo projekta od knjiga, časopisa, kataloga, prospekata i plakata.

Posebna posvećenost klijentu te isticanju  njegovog vizualnog identitet kroz logotip ili bilo koji tiskani materijal.

Također, Vam nudimo Vam i pomoć pri odabiru tiskare, savjetovanje u svim segmentima tiskarske proizvodnje te za Vas obavljamo kontrolu kvalitete tiska kako bi Vam se finalni proizvod isporučio u najvišoj kvaliteti.
Za sve tiskarske proizvode nudimo i mogućnost digitalnog tiska te tiska probnih primjeraka kao i tisak manjih tiraža.

Multimedija

Multimedija kao spoj zvuka, slike, videa, animacija, crteža i tekstova omogućava nam atraktivno prezentiranje  na promocijama, sajmovima i drugim okupljanjima kao i putem interneta.  
Prezentirajte svoju tvrtku na nov i drugačiji način u odnosu na dosadašnji koji većinom podrazumijeva tiskani materijal.

Nova tehnološka rješenja su svuda oko nas. Pokažimo da znamo, možemo i hoćemo pokazati svoje proizvode na najbolji mogući način potrošačima u cijelom Svijetu